Manja slova Veća slova RSSUPRAVA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM - ISELJENICIMA

Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: dijaspora@usdi.gov.me
Telefon: +382 20 22 44 11

Kolektiv:

Acc. prof. dr Šefket Krcić, v.d. direktor Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
E-mail: dijaspora@usdi.gov.me
Telefon: +382 20 22 44 11

Zemka Striković, v.d. pomoćnica direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
E-mail: zemka.strikovic@usdi.gov.me
Telefon: +382 20 228 286

Arben Jakupi, v.d. pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, Sektor za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje 
E-mail: arben.jakupi@usdi.gov.me
Telefon: +382 20 22 44 11

Zoran Đukanović, samostalni savjetnik I, Sektor za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje
E-mail: zoran.djukanovic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 228 286

Milica Radojičić, samostalni savjetnik I, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
E-mail: milica.radojicic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 675 720

Renata Gojković, samostalni savjetnik I, Služba za opšte poslove i finansije
E-mail: renata.gojkovic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 210 406

mr Stefan Radević, samostalni savjetnik II, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
E-mail: stefan.radevic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 210 406

Ajla Dervišević, viši savjetnik I, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
E-mail: ajla.dervisevic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 675 720

Mihailo Pavićević, viši savjetnik I, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
E-mail: mihailo.pavicevic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 210 406

Alen Mujević, viši savjetnik III, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
E-mail: alen.mujevic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 210 406

Danijela Joković, samostalni referent, Služba za opšte poslove i finansije
E-mail: danijela.jokovic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 22 44 11

Žana Marković, samostalni referent, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
E-mail: zana.markovic@usdi.gov.me 
Telefon: +382 20 210 406

Tonko Nišavić, samostalni referent, Služba za opšte poslove i finansije
Telefon: +382 20 22 44 11